top of page

MINDFULNESS

 

"Hinsides ideerne om rigtigt og forkert er der en mark. Jeg vil møde dig der."

                                          Rumi.

Mindfulness er en blid og venlig terapi- og livsform.

Ifølge Lone Overby Fjorback, psykiater og ph.d. i Mindfulness, bliver mange ting kaldt for "Mindfulness," og der ligger mange forskellige betydninger i begrebet. Mindfulness har en plads i behandlingssystemet, men behandlingen skal være alvorlig funderet og man skal vide, hvad man snakker om.

Objektivt er mindfulness den neutrale og nærværende måde at forholde sig til de fænomener, din krop, dine følelser og dine omgivelser møder.

Mindfulness er et koncept, der oprindeligt stammer fra buddhismen

Et centralt punkt i mindfulness er evnen til nærvær og fuld opmærksomhed på det, der er lige nu. Tilstedeværelse med alle sanser vågne. Følelser og tanker opleves som de er men vurderes ikke, de observeres blot, hvilket giver en selv et indblik i, hvorledes man selv er. At se på egne tankemønstre og derved få et billede af, hvordan man reagerer på bl.a. stress og pres. Bevidsthed om sig selv og sine reaktioner giver mulighed for objektivt at forholde sig til, hvad der end måtte opstå i nuet. Derved opøver man en evne til at agere i stedet for at reagere.

Mindfulness trænes ved hjælp af meditation, yoga og opmærksomhedsøvelser.

At være mindful er at opøve en væren med baggrund i en accept af livet. I det øjeblik vi ikke længere kæmper imod livet, åbner livet sig for os. 

 

Inden for den vestlige psykologi har man arbejdet med mindfulness i omkring 30 år, og man har udviklet metoden, så den passer til den vestlige verdens kultur og livsstil. Mindfulness er i dag en anerkendt metode i medicinske kredse. I USA bruger mere end 600 klinikker mindfulness som behandlingsform. I England praktiserer man Mindfulness på hospitaler og i skoler. US Navy benytter sig af Mindfulness. Og i Danmark anerkender Sundhedsstyrelsen nu også Mindfulness som behandlingstilbud ved angst og depression.

 

bottom of page